get link Smart-beta is de afgelopen jaren sterk in opkomst en daarmee ook het assortiment van smart-beta beleggingsfondsen, ETF’s en indexfondsen.

https://someawesomeminecraft.com/2024/05/13/j84957dsqd Ondanks dat er geen eenduidige definitie van smart-beta bestaat, vinden we de definitie van Morningstar uitstekend. Morningstar hanteert de volgende definitie: “een smart-beta strategie is een ‘index-based’ strategie met als doel het nastreven van een hoger rendement. In deze strategie wordt afgeweken van een marktkapitalisatie gewogen indexaanpak door gebruik te maken van een ‘rule-based’ en transparante wijze.

https://dentaris-sa.com/2024/05/13/uqvrlux2 Als we deze definitie gebruiken, dan constateren we dat dat het vermogen dat op deze wijze wordt belegt de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

https://emduk.org/6bk4ylgpb  

https://aaerj.org.br/2024/05/13/5as49ge9u “Veel beleggers denken dat smart beta exposure biedt aan rendementsverhogende factoren. Dat is helaas onjuist.”

follow url ing. Jan de Vries RBA

follow site Fondsen die onder smart-beta vallen hebben beleggingsstrategieen zoals waarde, groei, low volatility, fundamenteel gewogen, momentum en quality.

follow Het doel van al deze strategieën is om exposure te krijgen aan de bekende factoren die het rendement van een belegging bepalen. De wijze waarin hierin wordt geslaagd hangt af van de eigenschappen van de index en de implementatie van de gevolgde strategie.

follow site Het is goed mogelijk dat de groei van dergelijke strategieën invloed heeft op de vraag naar dit soort beleggingen en dus op het toekomstige rendement. Het is zeer lastig om deze vraag te beantwoorden. Toch zijn er argumenten om aan te nemen dat het wel mee zal vallen.

https://discovershareinspire.com/2024/05/g20tnb0r Een belangrijk argument is dat binnen de smart-beta strategieën sommige strategieën tegengesteld zijn aan elkaar. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende smart-beta strategieën die eind 2016 door Morningstar zijn geïdentificeerd, zien we dat ongeveer een derde deel werd geïnvesteerd in een waarde-component. Echter een vergelijkbaar deel is geïnvesteerd in een groei-component.

https://restoreredspruce.org/2024/05/13/20t7f53rp Een ander argument is dat nieuw vermogen mogelijk afkomstig is van vergelijkbare actieve strategieën.

Factor exposure

see url Het uiteindelijke doel van smart beta is het verkrijgen van exposure aan de bekende factoren. Om inzicht te krijgen in hoeverre smart-beta fondsen hierin slagen dit onderzocht aan de hand van het Fama-French model. De uitkomsten zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

https://www.vertaglia.com/djdsakb https://pkuatm.org/2024/05/13/ei8redfw Conclusie

follow url Het wordt duidelijk dat als we alle smart-beta fondsen bij elkaar nemen de totale exposure aan de factoren waarde en small zeer gering is. Dat betekent dat de markt-impact van alle smart-beta fondsen bij elkaar zeer gering is en dat de totale exposure ongeveer gelijk is aan de markt.

Order Xanax Canada Dat betekent dat de gemiddelde belegger die als beleggingsmethodiek factorbeleggen of smart-beta gebruikt feitelijk een ‘normale’ indexbelegger is.

Buy Diazepam Legally Philipp Myer-Brauns, Are Smart Beta Funds Targeting Size and Value?